Privacybeleid

Op deze pagina worden de wettelijke voorwaarden beschreven die gelden voor elke internetgebruiker die de website van de ATS GROUP of de website van dochterondernemingen en filialen van de ATS GROUP (samen de "Websites") bezoekt. Door deze site te raadplegen verbindt u zich ertoe deze voorwaarden zonder enig voorbehoud na te leven. Wij raden u aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen, aangezien ze van tijd tot tijd en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen worden gewijzigd.

Download het externe privacybeleid ATS GROUP & affiliates